Više od deset godina proizvodimo visokokvalitetne optimizovane kontejnere za papir. Napravljeno je preko hiljadu komada i mogu se videti po raznim krajevima Srbije i regiona.

Kontejneri imaju čeličnu strukturu od cevi i L toplovaljanih profila i  sve cevi i profili koji čine “kostur” kontejnera potpuno su zavarene. Dno i čeone cevi napravljeni su od 2mm lima, a bočne strane su urađene od istegnutog metala koji je mestimično, ali veoma kvalitetno i čvrst (CO2 postupkom) zavaren za cevastu konstrukciju.

Zahvaljujemo se na ukazanom poverenju.