Abroll kontejneri

Abroll kontejneri su kontejneri sa rolerima i posebnom kukom za prihvat i navlačenje na specijalni kamion.
Ovakvim sistemom jedan abroll kamion može da opslužuje više abroll kontejnera.

Abroll kontejner  ili roll kontejner ima snažnu podnu konstrukciju sačinjenu od 2 uzdužna UNP profila, od poprečnih profila i podnog lima koji je najčešće debljine 4mm. Stranice su izrađene od lima debljine 3mm sa ojačanjima od HOP profila debljine 3mm.
Sa zadnje strane kontejnera nalaze se dvokrilna vrata sa ručkom za zabravljivanje. Sa prednje strane nalaze se dva profila za ojačanje i kuka za navlačenje na kamion. Na prednjoj strani se nalaze penjalice. Kontejner može biti otvoren, zatvoren i sa posebnim poklopcima. Za neke specifične namene bokovi umesto limom mogu biti prekriveni čeličnom mrežom. Otvoreni kontejneri po gornjem obodu imaju zakačke za ceradu. Cerada se posebno poručuje, a može biti sa šipkom za rolovanje.

PREMA POTREBI  IZRAĐUJEMO KONTEJNERE SPECIJALNE NAMENE

KatalogZahtev za ponuduYou Tube video
abroll zeleni 1000px
abroll

Veliki kontejneri,  kontejneri za kamione

Kontejneri za sakupljanje i transport različitih  materijala (građevinski materijali, građevinski otpad, metal, staklo, komunalni otpad, plastika, papir, tekstil) ili otpad bilo koje vrste   Prave se otvoreni i zatvoreni, kao i za specijalne potrebe.
ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE JE NAŠA OBAVEZA.
I STALO NAM JE DO ZADOVOLJSTVA KUPACA.

ABroll 32m3 sa poklopcem
abroll kontejner crveni sa poklopcem 2

Opciona verzija: Abroll sa poklopcem

Abrol kontejneri imaju veoma široku primenu. Ekonomični  su jer smanjuju troškove transporta.

Urađeni su prema DIN 30722  standardu.
U zavisnosti od vrste materijala koji se u njima prevozi, varira debljina limova  kao i zapremina od 10 do 40m3.
Garantujemo KVALITET – DOBRU CENU- TRAJNOST.

Organizovaćemo dopremanje, istovar, montažu, servis.

Galerija slika