Obrtni kontejneri

U poslednje vreme veliki problem predstavlja manipulisanje otpadom. Radnici sa određenih radnih mesta nose otpad u zbirne kontejnere i tako gube dragoceno vreme ili čak prekidaju proces rada. Sa obrtnim kontejnerima postiže se značajna ušteda u vremenu i to na sledeći način:

 • radnik ubacuje otpad koji se konstantno stvara u obrtni kontejner od 1,1 m³
 • nakon punjenja kontejnera signalizira viljuškaristi da je potrebno pražnjenje
 • viljuškarista prazni obrtni kontejner u obrtni kontejner od 7 do 10 m³ ili u preskontejner

Na ovaj način jedan radnik manipuliše otpadom sa više tačaka. Ušteda je posebno izražena kada ima više od 5 tačaka i tada je nabavka obrtnog kontejnera isplativa.

Utrošak vremena:

5 radnika x 10 minuta (nošenje kolicima, utovar…) x 4= 200 minuta ~ 3 sata

3 h x 5= 15 €/ dnevno što iznosi oko 400 € mesečno

Tipovi obrtnih (nagibnih/kiper) kontejnera

1. Za suv papir, karton, tekstil…(materijal specifične težine do 600 kg/ m³)

 • konstrukcija od tankozidnih cevi
 • lim 0, 8 pričvršćen čeličnim popnitnama
 • zaštita industrijskim brzosušivom bojom 45+ 45 mikrona
 • kontejneri rađeni za Papir servis FHB d.o.o.

2. Za zrnaste proizvode (suve žitarice- materijal specifične težine do 900 kg/ m³)

 • ojačana konstrukcija od cevi debljeg zida
 • lim 1 do 2mm pričvršćen heftanjem ( mestimični zavarivanjem pričvršćen za konstrukciju)
 • zaštita industrijskim brzosušivom bojom 45+ 45 mikrona
 • kontejneri rađeni za Frikom d.o.o.
Zahtev za ponudu

3. Za vlažne zrnaste proizvode i rinfuzu ( materijal specifične težine do 1500 kg/ m³)

 • ojačana konstrukcija od cevi sa rebrima na limu
 • lim 2 do 2, 5 mm pričvršćen hermetičkim varovima
 • zaštita po zahtevu kupca – alkidna, hlor-kaučuk, epoksidno-poliuretanska
 • kontejneri rađeni za  firme 4 M Specijalni Alati, Crna Trava Gradnja d.o.o.
Zahtev za ponudu

4. Za metalne strugotine, opiljke, elemente akumulatora ( materijal specifične težine preko 1500 kg/ m³)

 • ojačana konstrukcija od cevi debljine 3 do 4 mm
 • oblaganje limom 3 do 4 mm pričvršćen zavarivanjem sa 50% i više procenata šava
 • nazubljen sistem vođenja rotacije sanduka u odnosu na osnovnu konstrukciju
 • zaštita po zahtevu kupca – alkidna, hlor-kaučuk, epoksidno-poliuretanska
 • kontejneri rađeni za Gas Teh d.o.o Inđija, 4M Specijalni Alati Novi Banovci

Tehnologija proizvodnje i antikorozivne zaštite za sve proizvode „fine“ bravarije

Sečenje elemenata

 • trakastom testerom za savršeno naleganje elemenata
 • plazmom za specifične i kompleksnije rezove

Zavarivanje

 • zavarivanje čeličnih elemenata MIG- MAG postupkom kvalitetnom žicom (gasovi: CO2, Argon, Korgon)
 • Argonsko zavarivanje aluminijumskih elemeneta TIG postupkom. TIG postupak je nezamenjiv kada var ostaje estetski detalj ( kada se ne brusi). Kod nosivih aluminijumskih elemenata posebno je teško izvesti kvalitetan var koji može da zadovolji sve kriterijume proračuna po EN.

Antikorozivna zaštita 

Apsolutno najznačajniji deo tehnologije koji utuče na trajnost čeličnih elemenata je antikorozivna zaštita. Kvalitetna AKZ (antikorozivna zaštita) je princip koji se u firmi usvaja dugo, što znači da samo majstori sa značajnijim iskustvom u kvalitetu mogu ODGOVORNO da izvedu zaštitu čelika.

Verovatno ste svuda videli zarđale terase, ograde na kojima se jasno vidi da nisu stare već je jednostavno svuda “probila” rđa.

Nikad nemojte pristati da Vam urade bilo kakav čelični proizvod bez prethodno jasno definisane antikorozivne zaštite. Lokalni bravari će Vašu zaštitnu rešetku samo malo obrisati, možda negde ručnom četkom skinuti “jaču “ rđu, premazati osnovnom i završnom bojom u tankom sloju i montirati je sa lošom popravkom na zavarenim mestima.

Kako mi pripremamo čelik za antikorozivnu zaštitu:

 • Ako su u pitanju već toplovaljani profili neophodno je peskarenje ili skidanje rđe rotacionim četkama i trakastim šmirglama
 • Ako su u pitanju cevi, neophodno je odmašćivanje industrijskim odmašćivačima usklađenim sa tipom boje kojom se kasnije boji

PRI PORUČIVANJU OBRTNIH, KIPER KONTEJNERA OBAVEZNO NAZNAČITI KOJOJ GRUPI OD 4 GRUPE KONTEJNERA PRIPADA ILI NAVESTI MATERIJAL KOJI ĆE SE PRETOVARATI I OSNO RASTOJANJE VILA VILJUŠKARA UZ POMOĆ KOJIH ĆE SE MANIPULISATI OPREMOM.

OZUBLJENO VOĐENJE OBRTANJA-KIPOVANJA OBEZBEĐUJE STABILNIJI I BEZBEDNIJI ISTOVAR

Kiper kontejneri imaju novine i poboljšanja:

 • lakše se prazne
 • imaju nov način vođenja
 • ozubljenja doprinose lakšem istovaranju
 • u zavisnosti od željene primene prilagođavaju se upotrebljeni limovi