Nadstrešnice za automobile

Nadstresnica za automobile

Konstrukcija ŠARA
Nadstrešnica za automobile oslonjena na 4 stuba sa olucima 
Mogućnost izrade ugaonih limova po zahtevu kupca. Lučni tip nosača obezbeđuje posebnu lakoću konstrukcije što utiče da cena ovakvih nadstrešnica bude prihvatljiva.
Dimenzije: 5000x2800x2600mm (DxŠxV)
Pokrivač: leksan 10mm

auto-nadstresnica

Konstrukcija SKLAD
Klasičan oblik nadstrešnice za automobile pokrivene leksanom. Leksan postavljen tako da su saća paralelna sa pravcem pružanja podkonstrukcije zbog boljeg prenošenja opterećenja. Malo primetno zadržavanje kamenca i nečistoća, a uz kvalitetnu obradu krajeva ne dolazi ni do kondenzacije unutar leksana.
Dimenzije: 6000x5500x2600mm (DxŠxV)
Pokrivač: leksan 10mm

auto-nadstresnice

Konstrukcija LASTA
Nadstrešnica za automobile koja omogućava parkiranje dva vozila.
Obostrano oslonjena konstrukcija je ojačana pa pruža mogućnost natkrivanja bez međustubova. Parking mesta su naglašena posebnim lučnim krovovima natkrivenim leksanom. Svaki pokrivač ima rešeno odvodnjavanje olucima koji se nalaze u obodu konstrukcije i u sredini.
Izuzetna kombinacija za porodične kuće sa dva automobila.
Dimenzije: 6000x5500x2600mm (DxŠxV)
Pokrivač: leksan 10mm

konzolna nadstresnica

Konzola SILNA
Silna je tip nadstrešnice za automobile kojom smo počeli našu proizvodnju pre sedam godina  i dalje je sa zadovoljstvom montiramo u dvorištima višeporodičnih kuća u Novom Sadu i okolini.
Bočno-konzolna nadstrešnica oslonjena na dva rešetkasta nosača. Namenjena za parkiranje jednog vozila. Konstrukcija se pričvršćuje na dve armirane betonske stope.

Dimenzije: 5500x2800x2600mm (DxŠxV)
Pokrivač: leksan 10mm

Konstrukcija VITKA
Bočno-konzolna nadstrešnica za automobile sa različitim mogućnostima prilaza.
Lučni oblik krova sa sedam konzolnih  nosača  povezaih uzdužnim gredama (rožnjačama).
Konstrukcija se oslanja na tri stuba ankerisana u  armirane betonske stope.

Dimenzije: 2900x5200x 2500mm (DxŠxV)
Pokrivač: leksan 10mm

Konzola ZRAK
Jaka konzolna konstrukcija oslonjena na dva stuba ojačana kosnicima.
Nadstrešnica visoke funkcionalnosti.
Namenjena za parkiranje dva vozila.
Dimenzije: širina 5600mm, visina između 2000 i 2400 mm,  a dužina po potrebi.
Pokrivač: leksan 10mm/ cerada

Galerija slika