Izrada i montaža kanti za Specijalnu bolnicu za rehabilitaciju Termal Vrdnik.