Učešće na XIII međunarodnom sajmu Komunalne opreme KOMDEL u Kragujevcu.