Izrada i montaža interesantnog igrališta za decu u Novom Sadu.