Više od deset godina proizvodimo visokokvalitetne optimizovane kontejnere za papir. Napravljeno je preko hiljadu komada i mogu se videti po raznim krajevima Srbije i regiona. Kontejneri imaju čeličnu strukturu od cevi i L toplovaljanih profila i  sve cevi i profili…