Izrada i montaža urbanog mobilijara Klupe za odmor  radnika u okviru proizvodnog pogona fabrike Siemens d.o.o. u Subotici. Zahvaljujemo se na ukazanom poverenju.