Želite li da ubrzate i olakšate proces proizvodnje? Kontejneri sa bočnim otvaranjem mogu biti rešenje koje Vam je potrebno. Jednostavna upotreba za najrazličitije vrste otpadnog materijala. Zašto koristiti kontejner sa bočnim otvaranjem? Lakše se prazni, bolja dostupnost sadržaju koji treba…