Postavljanje putokaza deo je projekta  uređenja  i ozelenjivanja  površina  u studentskom gradu. Univerzitet u Novom Sadu ima 14 fakulteta,  više 50.000 studenata, 5.000 zaposlenih i čini jedno od najvećih obrazovnih i naučnih središta u Centralnoj Evropi. Čast nam je što…