Urbana oprema d.o.o. proizvodi najrazličitije  tipove  kontejnera.   Kontejneri za prikupljanje papira i kartona imaju  nadvišene stranice  što im povećava korisnu zapreminu do 7m3.

Kontejneri se  isporučuju  po zahtevu kupca.  Mogu se prilagoditi dimenzijama, bojom i izgledom Vašim potrebama.
Prilikom odabira vodite računa o sledećem, pitajte proizvođača:
1. Koji materijal koji se koristi za izradu?
2. Kakav je kvalitet završne obrade (zavarivanje)?
3.Kakva je površinska zaštita?
4.Da li je kontejner kompatibilan sa vozilima za odvoz?
5. Koji rok isporuke možete da očekujete?
6. Koja je cena kontejera?
Mi ćemo Vam rado odgovoriti na ova pitanja!   Fotografije  u prilogu, nadamo se, govore dosta!
Zahvaljujemo se fabrici
Eko Banat d.o.o. i Papirservisu FHB  na poverenju!