Retrospektiva  – Kabine za pušače 2015.

Kabine za pušače su posebno dizajnirani prostori ili kabine namenjene pušačima da puše unutar zatvorenih ili poluotvorenih prostora, obično postavljene na javnim mestima poput restorana, kafića, aerodroma ili poslovnih zgrada.

Kabine za pušače imaju nekoliko prednosti, uključujući:

  1. Zaštita od vremenskih uslova: Omogućavaju pušačima da puše unutar zaštićenog prostora bez obzira na vremenske uslove, kao što su kiša ili sneg.
  2. Smanjenje izloženosti nepušača dimu: Pružaju fizičku barijeru između pušača i nepušača, čime se smanjuje izloženost nepušača duvanskom dimu.
  3. Socijalna prihvatljivost: Pružaju prostor pušačima gde mogu pušiti bez ugrožavanja drugih ljudi koji ne puše.
  4. Zakonska usaglašenost: U mnogim regionima postoje zakoni koji zahtevaju da se zabrani pušenje u zatvorenim javnim prostorima, ali se pušenje može dozvoliti u posebno označenim prostorima kao što su kabine za pušače.

Međutim, važno je napomenuti da, iako kabine za pušače pružaju određenu zaštitu, još uvek mogu biti problematične za zdravlje nepušača zbog eventualnog prenosa duvanskog dima i mirisa. Stoga, mnoge zemlje i gradovi postepeno uvode strože zakone o zabrani pušenja u javnim prostorima, što može uticati na rasprostranjenost i upotrebu kabina za pušače.