Primeri ograda sa opisima

Primeri cena ograda:

Naredne slike i tabele su neki od primera sa orijentacionim cenama po segmentu ograde i po metru kvadratnom. U svakoj tabeli data je cena i dimenzija segmenta ograde sa cenom i dimenzijom kapije kao na slici.

Približnu cenu Vaše ograde možete dobiti tako što ćete ukupnu dužinu ograde podeliti sa širinom segmenta (B) i dobijeni zaokružen broj pomnožiti sa cenom segmenta, a zatim na rezultat dodati cenu kapije.

Predivna ograda, koja će Vam se dopasti, ne mora biti skupa, ako se zajednički potrudimo.

Za detaljnije kalkulacije pozovite: 021 2100 103; 021 2100 104; 064 85 20 434 ili 064 85 20 435.

U prijatnom ambijentu savremenog projektnog biroa, zajedno sa Vama smislićemo ogradu u skladu sa Vašim željama i Vašim objektom.

Galerija domaćih i svetskih primera ograda i naša inovativnost povećaće Vašu motivaciju da okolinu svoga doma oplemenite novom ogradom koja će biti Vaša, možda i jedinstvena. Očekujemo Vaš poziv ili posetu.

EPOKSIDNA BOJA je osnovna boja. Mnogo je tvrđa od brzosušivih boja.
Otporna je na abraziju (grebanje, pesak, prašinu, kamenčiće).

POLIURETANSKA BOJA se koristi kao završna.
Čvrsta je, tvrda, ima lep sjaj. Može da se kombinovati sa drugim premazima.

U zavisnosti od Vašeg zahteva, ograda se može cinkovati pa potom farbati ili plastificirati-industrijski farbati bojama u prahu.

Dimenzije su date u mm, a u cene je obračunat PDV
B H C/m2
Dimenzije kapije 3000 2400 7.20
Dimenzije segmenta 3000 2400 7.20
Osnovni materijal:
Okvirne cevi 30x30x2
Stubovi cevi 60x60x3
Vertikale cevi 20x20x2
Ispuna na kapiji Lim 0,8mm
Brava cilindar
Osnovna boja Epoksid 40 mikrona
Završna boja Poliuretan 80 mikrona
Druge boje dogovor
Dimenzije su date u mm, a u cene je obračunat PDV
B H C/m2
Dimenzije kapije 1000 1500 1,5
Dimenzije segmenta 2000 1500 3,00
Osnovni materijal:
Okvirne cevi 40x40x3
Stubovi cevi 40x40x3
Vertikale i horizontala, cev 20x20x2
Brava cilindar
Osnovna boja Epoksid 40 mikrona
Završna boja Poliuretan 80 mikrona
Druge boje dogovor
Dimenzije su date u mm, a u cene je obračunat PDV
Dimenzije kapije 1200 1500 1.8
Dimenzije segmenta 1500 1500 2.25
Osnovni materijal:
Okvirne cevi 20x20x2
Stubovi cevi 60x60x3
Vertikalne cevi 15x15x1,5
Brava cilindar
Osnovna boja Epoksid 40 mikrona
Završna boja Poliuretan 80 mikrona
Druge boje dogovor
Dimenzije su date u mm, a u cene je obračunat PDV
B H C/m2
Dimenzije kapije 3000 2400 7.20
Dimenzije segmenta 3000 2400 7.20
Osnovni materijal:
Okvirne cevi 30x30x2
Stubovi cevi 60x60x3
Vertikale cevi 20x20x2
Ispuna na kapiji Lim 0,8mm
Brava cilindar
Osnovna boja Epoksid 40 mikrona
Završna boja Poliuretan 80 mikrona
Druge boje dogovor
Dimenzije su date u mm, a u cene je obračunat PDV
B H C/m2
Dimenzije kapije 1800 2000 3.6
Dimenzije segmenta 2000 1500 3.00
Osnovni materijal:
Okvirne cevi 30x30x2
Stubovi cevi 50x50x3
Firkant 16×16
Flah 4×30
Brava cilindar
Osnovna boja Epoksid 40 mikrona
Završna boja Poliuretan 80 mikrona
Druge boje dogovor
Dimenzije su date u mm, a u cene je obračunat PDV
B H C/m2
Dimenzije kapije 1300 1500 1.95
Dimenzije segmenta 2000 1500 3.00
Osnovni materijal:
Okvirne cevi 40x30x2
Stubovi cevi 40x40x3
Vertikalni firkant 12×12
Flah 4×30
Brava cilindar
Osnovna boja Epoksid 40 mikrona
Završna boja Poliuretan 80 mikrona
Druge boje dogovor
Dimenzije su date u mm, a u cene je obračunat PDV
B H C/m2
Dimenzije kapije 1300 2000 2.6
Dimenzije segmenta 3000 1500 4.50
Osnovni materijal:
Okvirne cevi 40x40x3
Stubovi cevi 60x60x3
Vertikalni upredeni firkant 20×20
Flah nema
Brava cilindar
Osnovna boja Epoksid 40 mikrona
Završna boja Poliuretan 80 mikrona
Druge boje dogovor
Dimenzije su date u mm, a u cene je obračunat PDV
B H C/m2
Dimenzije kapije 1300 2000 2.6
Dimenzije segmenta 1500 1500 2.25
Osnovni materijal:
Okvirne cevi 30x30x2
Stubovi cevi 50x50x3
Vertikale i horizontala, cev 15x15x2
Brava cilindar
Osnovna boja Epoksid 40 mikrona
Završna boja Poliuretan 80 mikr.
Druge boje dogovor