Ostala eko oprema

EKO KONTEJNERI TANKVANE STACIONARNI KONTEJNERI

Tankvane – modularna gazišta za privremeno odlaganje materija koje mogu da izazovu zagađenje životne sredine. Pravougaoni rezervoari za ulje, za burad,  za hemikalije , za gorivo.
Stacionarni kontejneri  zatvoreni limom- idealni za ostave različite namene. Čelične posude -tankvane-prihvatne posude  za sakupljanje tečnosti sa rešetkom, bez rešetke, sa točkovima.
Eko oprema je urađena prema procedurama kvaliteta ISO 9001 i zaštite životne sredine ISO 14001. 
Isporučuju se po zahtevu: cinkovani, zaštićeni epoksidno-poliuretanskim sistemom,  sa ili bez pocinkovane rešetke.

 Žičani kontejneri za PET ambalažu, skladišne palete i specijalni eko kontejneri i skladišta. 

Eko kontejneri za odlaganje i transport starih akumulatora, uljanih filtera i krpa, fluorescentnih cevi, starih baterija i sl.

Ukoliko nešto iz ove ponude ne odgovara Vašim zahtevima,  javite se i u kratkom roku možemo  dizajnirati i prilagoditi proizvod koji će u potpunosti odgovarati Vašim potrebama. 

KatalogZahtev za ponuduYou Tube ŽIČANI KONTEJNERI SKLADIŠNE PALETEYou Tube TANKVANE SKLADIŠTA KOLICAYou Tube TANKVANE

Galerija slika

posuda 315x236

TANKVANE

Čelične posude za sakupljanje i skladištenje otpada ili drugih manjih posuda.

U ovakve posude mogu se staviti burad, kante, različite vrste hemikalija.
Zapremina je 220 l
Ofarbane alkidnom brzosušivom bojom ili pocinkovane.
Dimenzije: 1300x1300x160/260 mm
Kataloška oznaka: TA4

anigifposuda osnovna 317
posuda 2

Čelična podloga sa rešetkom
  Tankvana za IBC rezervoare od 1000l ili za smeštanje buradi. Namena im je prihvat tečnosti ukoliko dođe do curenja iz posuda koje su na njima postavljene. Rešetka omogućava pristupačnost i lakše manevrisanje otpadom, a odignutost od podloge pruža dodatnu zaštitu.  Na ovakve podloge moguće je smestiti burad zapremine 200 l, a zapremina same tankvane je 440l
Dimenzije: 1300x1300x160/260 mm
Kataloška oznaka: TAR4

tankvana, posuda za prikupljanje, posuda sa resetkom
pomerajuca 3

TANKVANA SA TOČKOVIMA
Kolica za prikupljanje tereta
Ovakve posude za skupljanje tečnosti zahvaljujući  točkovima značajno
olakšavaju premeštanje tereta i organizaciju rada.Točkići su velike nosivosti, dva fiksna, dva okretna, prečnika 125 mm.
Kolica imaju najrazličitiju primenu i dugu trajnost.
Dimenzije: 1245x806x250 mm
Kataloška oznaka: KTR2

anigif pomerajuce posude small size
KOLICA

KOLICA SA TOČKOVIMA
Kolica za bure

Kolica zahvaljujući  točkovima značajno
olakšavaju premeštanje tereta i organizaciju rada.

Točkići su velike nosivosti, dva fiksna, prečnika 125 mm.
Kolica imaju primenu u prenošenju buradi.

Kataloška oznaka: KT3

KOLICA ZA BURE
319x232

Magacin za robu različite namene

Čelična konstrukcija zatvorena trapeznim limom idealna za ostave različite namene.

Veličina i boja skladišta po želji kupca.

319x232 2
11

Stacionarni kontejner

Čelična konstrukcija zatvorena limom- idealna za ostave različite namene (papir, kartonska ambalaža, plastične posude…)

Karakteristike proizvoda se mogu prilagoditi specifičnim potrebama kupca.

stacionarni kontejner
kontejner 20m3 3

 Kontejner specijalne namene

Čelična konstrukcija čije su stranice napravljene od lima- kontejner za sakupljanje i čuvanje tekstila.
Prilagođeni otvori na vrhu omogućavaju jednostavno odlaganje teksila sa maksimalnom uštedom vremena, a vrata na prednjim stranicama praktično odnošenje prikupljenog materijala.
Kapacitet specijalizovanog kontejnera je 20m3.

kontejner 20m3 4

Galerija slika

Galerija slika