Oprema za odlaganje i tretman otpada

Urbana oprema d.o.o.  proizvodi, isporučuje  opremu za odlaganje i tretman otpada.

Kontejneri za papir sa nadvišenim stranicama i povećanom kubikažom (7 m3), kontejneri za fluo cevi, kontejneri za šut, tankvane različitih zapremina, najrazličitije prihvatne posude i stacionarni metalni sanduci.  Isporučuju se po zahtevu kupca i  mogu se prilagoditi dimenzijama, bojom i izgledom Vašim potrebama.

Sekundarne sirovine mogu biti dobar izvor zarade. Sakupljanje i otkup sekundarnih sirovina i drugih otpadnih materijala za recikliranje je način da naše okruženje bude čistije i uređenije.
Reciklažom 1 tone stare hartije spasava se 17 stabala, štedi 4200 kw elekrtične energije i 32000 litara vode! 100 do 500 godina je potrebno da se u prirodi razloži limenka, a za razlaganje PET ambalaže potrebno i do 1000 godina!

Uredimo prostor u kom živimo i koji volimo!