Metalna paleta sa grifovanom žicom  Jednostavna, laka konstrukcija sa kukama. Namenjena za lakši otpad: papir, karton, odeću. Nosivost do 100 kg
PET kontejneri za odlaganje i prikupljanje plastične ambalaže. Gornji otvor za ubacivanje ambalaže, točkići za lakšu manipulaciju.

Zahvaljujemo se na ukazanom poverenju.