Komunalni kontejneri zapremine 7m3
Izrada i isporuka komunalnih kontejnera sa poklopcima  za Apatinsku pivaru.
Izrađeni su od čeličnog lima 3 i 4mm i imaju ojačanja koja ih čine jakim i stabilnim i da bi se izbegla krivljenja prilikom transporta, pražnjenja, količine tereta i duže upotrebe.
Šleperom se može odjednom isporučiti po 3 kontejnera. U kontejnere će biti odlagan i smeštan komunalni otpad i folija.

Zahvaljujemo se na ukazanom poverenju.