Izrada i montaža urbanog mobilijara

Klupe za odmor  radnika u okviru proizvodnog pogona fabrike Siemens d.o.o. u Subotici.

Zahvaljujemo se na ukazanom poverenju.