Eko oprema za reciklažni centar u okolini Subotice

Izrada eko opreme  po specijalnom zahtevu za reciklažni centar. Kontejneri za metal, aluminijum, za staklo.

Izvođač Urbana oprema d.o.o. je u skladu sa tehničkim propisima, standardima i pravilima struke za ovu vrstu radova i sledeći uputstva Supervizora izradila i isporučila tražene kontejnere. Svi predviđeni radovi su izvršeni u skladu sa  dogovorenim rokovima.

Zahvaljujemo se na ukazanom poverenju.