Ostala eko oprema

EKO KONTEJNERI

Žičani kontejneri za PET ambalažu, skladišne palete i specijalni  eko kontejneri i skladišta. Eko kontejneri za odlaganje i transport starih akumulatora, uljanih filtera i krpa, fluorescentnih cevi, starih baterija i sl.
Stacionarni kontejneri  zatvoreni limom- idealni za ostave različite namene. Čelične posude -tankvane-prihvatne posude  za sakupljanje tečnosti sa rešetkom, bez rešetke, sa točkovima.
Eko oprema je urađena prema procedurama kvaliteta ISO 9001 i zaštite životne sredine ISO 14001. 
Isporučuju se po zahtevu: cinkovani, zaštićeni epoksidno-poliuretanskim sistemom,  sa ili bez pocinkovane rešetke.

 Tankvane – modularna gazišta za privremeno odlaganje materija koje mogu da izazovu zagađenje životne sredine. Pravougaoni rezervoari za ulje, za burad,  za hemikalije , za gorivo.

Ukoliko nešto iz ove ponude ne odgovara Vašim zahtevima,  javite se i u kratkom roku možemo  dizajnirati i prilagoditi proizvod koji će u potpunosti odgovarati Vašim potrebama. 

KatalogZahtev za ponuduYou Tube ŽIČANI KONTEJNERI SKLADIŠNE PALETEYou Tube TANKVANE SKLADIŠTA KOLICAYou Tube EKO KONTEJNERI

Galerija slika

posuda 315x236

TANKVANE

Čelične posude za sakupljanje i skladištenje otpada ili manjih posuda.

U ovakve posude mogu se staviti burad, kante, različite vrste hemikalija.

Zapremina je 220 l

Ofarbane alkidnom brzosušivom bojom ili pocinkovane.

Dimenzije: 1200x1200x160/230/370mm

anigifposuda osnovna 317
posuda 2

TANKVANA
Čelična podloga sa rešetkom

Ovakva podloga može služiti za skladištenje buradi ili drugih vrsta hemijskog ili nekog drugog otpada. Rešetka omogućava pristupačnost i lakše manevrisanje otpadom, a odignutost od podloge pruža dodatnu zaštitu.

Na ovakve podloge moguće je smestiti burad zapremine 200 l

Dimenzije: 1200x1200x160/230 mm

tankvana, posuda za prikupljanje, posuda sa resetkom
pomerajuca 3

TANKVANA SA TOČKOVIMA
Kolica za prikupljanje tereta

Ovakve posude za skupljanje tečnosti zahvaljujući  točkovima značajno

olakšavaju premeštanje tereta i organizaciju rada.

Točkići su velike nosivosti, dva fiksna, dva okretna, prečnika 125 mm.

Kolica imaju najrazličitiju primenu i dugu trajnost.

Dimenzije: 1200x800x350 mm

anigif pomerajuce posude small size
Image 317x240

Metalna paleta

U ovakve palete može se smeštati raznovrstan materijal i relativno bezbedno transportovati.

Dimenzije: 1200x800x 600 mm

Ofarbane su alkidnom brzosušivom bojom ili pocinkovane.

KONTEJNER ZA LAMPE 2|eko kontejner| komunalna oprema

Kutije za fluorescentne cevi

Dimenzije: 1600 x  620 x  930 mm
Unutrašnjost kutije je obložena specijalnom masom otpornom na kiseline.
Spoljašnjost antikorozivno zaštićena osnovnom i završnom bojom.

Karakteristike proizvoda se mogu prilagoditi specifičnim potrebama kupca.

KONTEJNER ZA LAMPE 2|eko kontejner| komunalna oprema
eko oprema

Kontejneri za električni i elektronski otpad

Namenski kontejneri za prikupljanje svih vrsta sijalica i elektronskog otpada.
Dimenzije: 1335 x  1170 x  1170 mm
Unutrašnjost kontejnera je obložena specijalnom masom, otpornom na kiseline.
Spoljašnjost antikorozivno zaštićena osnovnom i završnom bojom.

eko kontejner 3
kontejner za fluo cevi

Kontejneri  za zauljene krpe i filtere

Dimenzije: 1600 x  800 x  1000 mm

Unutrašnjost kontejnera je obložena specijalnom masom otpornom na kiseline.
Spoljašnjost antikorozivno zaštićena osnovnom i završnom bojom.

Odlaganje i skladištenje najrazličitijih upotrebljenih proizvoda štetnih za okolinu.

kontejner za fluo cevi|eko kontejner| komunalna oprema
metalna paleta sa zicom 317x238

Metalna paleta sa grifovanom žicom

Jednostavna, laka konstrukcija sa kukama.
Namenjena za lakši otpad: papir, karton, odeću.
Nosivost do 100 kg
Dimenzije: 1200x 800x 600 mm

Ofarbane alkidnom brzosušivom bojom (crnom, plavom, crvenom, sivom) ili pocinkovane.

anigif metalne palete sa zicom
PET kontejner sklop

PET kontejner

Kontejner za odlaganje i prikupljanje plastične ambalaže.

Dimenzije: 1080x1000x1000 mm

PET kontejner sklop2
319x232

Magacin za robu različite namene

Čelična konstrukcija zatvorena trapeznim limom idealna za ostave različite namene.

Veličina i boja skladišta po želji kupca.

319x232 2
11

Stacionarni kontejner

Čelična konstrukcija zatvorena limom- idealna za ostave različite namene (papir, kartonska ambalaža, plastične posude…)

Karakteristike proizvoda se mogu prilagoditi specifičnim potrebama kupca.

stacionarni kontejner
kontejner 20m3 3

 Kontejner specijalne namene

Čelična konstrukcija čije su stranice napravljene od lima- kontejner za sakupljanje i čuvanje tekstila.
Prilagođeni otvori na vrhu omogućavaju jednostavno odlaganje teksila sa maksimalnom uštedom vremena, a vrata na prednjim stranicama praktično odnošenje prikupljenog materijala.
Kapacitet specijalizovanog kontejnera je 20m3.

kontejner 20m3 4

Galerija slika

Galerija slika