Izrada abroll kontejnera za  Tehnopapir d.o.o.  tehnopapir.hamburger-recycling.com

Preduzeće Tehnopapir d.o.o. Beograd se bavi sakupljanjem i baliranjem otpadnog papira i trgovinom na veliko otpadnim papirom i raznim vrstama ambalažnog papira i papirne konfekcije. Poslujemo na dve lokacije u Beogradu, a sakupljanje i baliranje otpadnog papira obavljamo i u Nišu.
Preduzeće Tehnopapir d.o.o. se bavi i otkupom otpadnih metala. Poslovna jedinica Novi Sad se nalazi u severnonom delu Srbije, u Vojvodini.

Abrol kontejneri imaju veoma široku primenu. Ekonomični  su jer smanjuju troškove transporta.
Kontejneri za sakupljanje i transport različitih  materijala (građevinski materijali, građevinski otpad, metal, staklo, komunalni otpad, plastika, papir, tekstil) ili otpad bilo koje vrste   Prave se otvoreni i zatvoreni, kao i za specijalne potrebe.

Urađeni su prema DIN 30722  standardu.
U zavisnosti od vrste materijala koji se u njima prevozi, varira debljina limova  kao i zapremina od 10 do 40m3.

Zaštita životne okoline je naša obaveza.
I stalo nam je do zadovoljstva kupaca.